top of page

Privacy- & Cookiebeleid

 

Berger Fotografie, gevestigd aan Cantharellaan 60, 3451 HV Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Als u gebruikt maakt van onze diensten dan verwerken wij u persoonsgegevens 

  • Achternaam 

  • Adresgegevens 

  • Telefoonnummer 

  • E-mailadres 

 

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken 

  • Verzenden van de offerte, factuur. 

  • Het bijhouden van het onderhoudssysteem. 

  • Het afhandelen van uw betaling. 

  • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Berger Fotografie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Berger Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Berger Fotografie tussen zit. 

Nieuwsbrief 

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvangt u deze een paar keer in de maand. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie te kunnen sturen. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. U ontvangt alleen de mails wanneer u zich hier expliciet voor heeft ingeschreven. Wanneer u zich uitschrijft voor de mails worden de gegevens uit onze database verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Berger Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Berger Fotografie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.       

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Berger Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berger Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergerfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd telefonisch contact met u opnemen om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. Berger Fotografie wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Berger Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bergerfotografie.nl

bottom of page